Tecnologia 3r ESO

SISTEMA D'AVALUACIÓ


TEMA 1. FORCES I ESTRUCTURES

Apunts del tema

Apunts del tema (versió per imprimir)

Exercicis del tema (per poder-los treballar)

Activity 1. Design a Strongarm

Activity 2. Build a Geodesic Dome

Alguns enllaços interessants

Animacions sobre les propietats mecàniques:
Animacions sobre diferents tipus de perfils:
Jocs/simuladors de construcció de ponts:
Cargo Bridge
Construye puentes firmes con el presupuesto disponible en cada nivel. Pulsa sobre "Test your bridge" para probar el puente con tus trabajadores
Alguns vídeos interessants

Els 10 ponts més llargs del món

El pont més alt del món, el viaducte de Millau (en 5 parts)


TEMA 2. MÀQUINES SIMPLES

Apunts del tema

Exercicis del tema (per poder-los treballar)

Alguns enllaços interes:

Teoria i problemes online sobre maquines simples:

Altres enllaços:

Alguns vídeos interessants

Palanques
Palanques 1r gènere
Politges
Pla inclinat

TEMA 3. MECANISMES

Apunts del tema

Exercicis del tema (per poder-los treballar)

Alguns vídeos interessants

Transmissió per engranatges
Transmissió per politges
Transmissió per cadena
Transmissió compostaAlguns enllaços interessants:


Teoria i problemes online sobre maquines simples:

Altres enllaços:

Jocs/simuladors de mecanismes:

TEMA 4. EL PROCÉS TECNOLÒGIC I EL PROJECTE TÈCNIC

Apunts del tema


Alguns enllaços interessants: