Tecnologia 4t ESO


PRESENTACIÓ I SISTEMA D'AVALUACIÓ

Presentació i sistema d'avaluació

Unitat 1. Característiques funcionals de 'habitatge


Exercici 1Unitat 3. Manteniment de l'habitatge


TreballROBÒTICA LEGO

Exercici 1

Exercici 2

Exercici 3